Paul Dembinski- Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów

no title has been provided for this book
Kategoria:
Przeczytane:
Ocena:
Liczba stron: 144

Zawsze interesowały  mnie tematy związane z szeroko pojętym biznesem. Profesor Paul Dembinski krok po kroku przedstawia tam czym jest etyka i odpowiedzialność w świecie finansów. Autor jest uznanym  autorytetem naukowym w dziedzinie ekonomii.  Paul Dembinski  jest kierownikiem katedry Międzynarodowej Strategii i Konkurencji Uniwersytetu we Fryburgu oraz założycielem fundacji Observatoire de la Finance. Autor obecnie piastuje stanowisko prezesa rady nadzorczej Rentes Genevoises. W mojej ocenie można zaufać wiedzy i doświadczeniu Dembinskiego.

Pierwszy  rozdział  książki ma na celu  uzmysłowienie czytelnikowi dlaczego etyka w świecie finansów jest potrzebna. Autor nakreśla zmiany jakie nastąpiły w sektorze finansowym od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku do dnia dzisiejszego. Dembinski zdradza przyczyny, jakie doprowadziły do światowego kryzysu gospodarczego. Co  ciekawe do tragicznej sytuacji  przyczynił się właśnie brak etyki w obszarze finansów, szczególnie w okresie euforycznego trzydziestolecia. Autor podejmuje się zdefiniowania pojęcia finansów. Należy  je traktować jako tworzenie obietnic, zobowiązań i zakładów odnoszących się do teraźniejszych i przyszłych płatności oraz rozporządzanie nimi i handel. Autor wielokrotnie powołuje się na uznane autorytety  z zakresu filozofii i  ekonomii.

Dembinski uzmysławia nam, że nie tak łatwo jest zdefiniować pojęcia etyki i odpowiedzialności  w kontekście finansów. Autor opracował metodę oceny etycznej działań ekonomicznych i  finansowych. W Metodzie Mind the Gap  należy brać pod uwagę cztery wymiary troski: o ekonomiczną wydajność, o rzeczywistą jakość postępku, o zgodność z procedurami, o wpływ na osoby trzecie. Kolejne rozdziały poświęcone są dylematom przed jakimi  muszą stanąć najwięksi gracze sektora finansowego. Od działań instytucji  finansowych i ich podejścia do klienta zależy wdrożenie norm etycznych. Ekonomiczni giganci muszą wziąć odpowiedzialność na swoje czyny i postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami  dla dobra ogółu. Ostatni rozdział poświęcony  jest przyszłości sektora finansowego.

Etyka i  odpowiedzialność w świecie finansów to pozycja napisana mądrze i z pomysłem. Mimo niewielkich rozmiarów książka niesie wielkie przesłanie. Autor uzmysławia czytelnikowi,  jak ważne są etyczne i odpowiedzialne działania w zakresie finansów. Dembinski każde zagadnienie stara się wyjaśnić w sposób zrozumiały. Atutem książki  jest przestępny  język i ciekawy układ rozdziałów.

Etyka i  odpowiedzialność w świecie finansów  to ciekawe źródło wiedzy zarówno dla osób aktywnie związanych z sektorem finansów, jak i dla pasjonatów zainteresowanych światem biznesu. Polecam!

Za egzemplarz książki dziękuję Wydawnictwu STUDIO EMKA.